Privacy en algemene voorwaarden

 

1. Op deze website, facebook en linked Inn kunnen foto's c.q. video's staan van deelnemers aan workshops. Vooraf zal ik steeds vragen of u bezwaar hebt tot plaatsing.  Mocht u later alsnog aangegeven bezwaar te hebben tegen plaatsing op deze website, dan kunt u dat via mijn mailadres aangegeven. Ik zal de foto's dan verwijderen van deze website.

 

2. Gegevens die u invult op deze website zullen alleen gebruikt worden om contact met u op te nemen en afspraken te maken.

 

3. In principe betaald u voorafgaand aan de judo-workshop, tenzij anders overeengekomen.

 

4. Indien ik wegens ziekte of andere spoedeisende reden de judoworkshop niet kan verzorgen op het afgesproken tijdstip, zullen wij een afspraak maken om de judoworkshop op een later tijdstip uit te voeren. Indien dit niet mogelijk is, dan zal ik het door u betaalde bedrag terugbetalen. 

 

5. De judo-workshops zijn fysiek. U leert vallen, rollen en verschillende judotechnieken. Deze zijn passend voor beginnersniveau. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het wel of niet meedoen met oefeningen, omdat u zelf uw lichaam het beste kent. Ik geef u tijdens de workshops altijd de gelegenheid om een bepaalde oefening niet uit te voeren. 

 

6. Indien de u binnen 2 weken voor een geplande sessie (coaching of judo) de sessie annuleert, zal ik 100% van de begeleidingskosten in rekening brengen. Ligt de annulering tussen de 2 en 6 weken voor uitvoering, dan breng ik 50% van de begeleidingskosten in rekening. Eventuele accomodatiekosten die ik heb gemaakt, zullen conform de annuleringsregeling van de betreffende locatie bij u in rekening worden gebracht.