Ergens op een berg in Jemen beloofde ik mijn vrouw "op 15 mei 2020 gaan wij op wereldreis". En zo geschiedde het. Wij lieten Nederland achter ons met de mogelijkheid om niet meer terug te komen. Door echt te kiezen ontstaat er energie voor verandering. Om te veranderen is het soms nodig los te komen van oude patronen, zaken los te laten of anders te gaan doen. 

Op weg naar Santiago de Compostella ervaarde ik een vrijheid, een openheid en een ruimte die ik tot op de dag vandaag probeer vast te houden. Het is een gevoel van open staan voor alles en iedereen om je heen en dit te laten doordringen in je hele zijn. Voor het maken van belangrijke keuzes, is het nodig ruimte te creëren voor jezelf en in verbinding te staan met je gevoel.

Stil staan bij jezelf en je omgeving zijn principes die ik vertaald heb in een aanbod van inspiratie-wandelingen. Voor grote groepen werk ik hierin samen met mijn partner Irene Kapinga (www.opstapmetIrene.nl). Ik maak voor u een aanbod op maat, geïnspireerd op onze pelgrimstochten naar Santiago de Compostella.