Judo-workshop!

Op een sportieve manier werken aan samenwerking.  Judo staat voor de zachte weg, voor gebruik maken van de kracht van de ander. Dat betekent bewust zijn van jezelf en durven mee te bewegen, ook op momenten dat dit niet logisch voelt. 

 

In judo schuilen een aantal mooie principes die een waardevolle bron kunnen zijn voor de samenwerking in uw team. In een workshop van een dag of dagdeel werkt u op een ontspannen manier aan het verbeteren van uw samenwerking en leert u elkaar op een andere manier kennen.


Wij starten in judo-pak op de tatami. U leert vallen en rollen, een worp en enkele grondtechnieken. In deze oefeningen ervaart u hoe u omgaat met uw kracht en die van een ander. U leert te zorgen voor elkaar, elkaar steun te geven en elkaar de gelegenheid te geven te leren. Respect, techniek, lenigheid, balansverstoring, loslaten, vertrouwen, gebruik maken van de kracht van een ander zijn belangrijke principes in het judo. Wij passen deze principes toe in het judo en vertalen deze principes naar uw praktijk, naar de samenwerking in uw team.