Samenwerken als team

 

Als team succesvol zijn vergt bezinning op de verschillende elementen van samenwerken. Ik gebruik graag het model van Vroemen voor succesvolle teams. 

 

De judo-workshop heeft de volgende opbouw:

 

- matten leggen en omkleden

- korte uitleg en deelnemers kunnen aangeven welke thema's zij belangrijk vinden

- warming up, vallen & rollen

- een worp of worpen aanleren

- grondtechnieken en een wedstrijdje

- afsluiting met een teamspel

 

Tussen de verschillende onderdelen hebben wij momenten van reflectie (mokso). Ik zal de deelnemers dan gerichte vragen stellen over het gekozen thema. In stilte vertaalt u de judobeleving naar uw werkrealiteit. Wat ervoer u tijdens het judo en wat heeft u nodig in de praktijk van uw team? Wij schrijven de uitkomsten op en laten die even bezinken. Aan het einde van de judo-workshop maakt u afspraken hoe u verder kunt werken aan het versterken van uw team. 

 

Ik sluit de workshop af met een spelelement. Dat kan zijn een paar echte judowedstrijdjes en een teamspel waarbij wij het afstemmen van elkaars kracht centraal staat.